Uczmy dzieci, czym jest empatia

To część naszych Empatycznych zwycięzców konkursu, którzy pięknie rysują i mówią o empatii! Dlaczego warto wspierać dzieci, by umiały w sobie odnaleźć pokłady empatii? Brak empatii to brak delikatności, to nieumiejętność odnalezienia się w grupie i w trudnych sytuacjach. Empatia jest niezbędna w rozwoju inteligencji emocjonalnej. Jest największym hamulcem zachowań agresywnych. Poza tym empatia daje poczucie sensu, spełnienia, wiarę, że żyje się w dobrym świecie, w którym można pomóc i liczyć na wsparcie drugiej osoby. Dziecko uczy się przez naśladownictwo, dlatego pokazujmy swój szacunek dla osób starszych, chorych, „innych”. Postarajmy się, by pomagania innym stało się w naszym domu normą, a nie działaniem „od czasu do czasu”, dla zaspokojenia sumienia.