Pomagamy wyposażyć dom uchodźczy w Bielsku Białej

Pomagamy! W Bielsku Białej powstaje dom dla uchodźców organizowany przez ludzi o ogromnym sercu z absolutnie prywatnej inicjatywy. Udało nam się dołożyć swoją cegiełkę do tego projektu, organizując 32 tapczany, czyli dokładnie tyle ile było potrzebne. Prace wykończeniowe jeszcze trwają, a tapczany czekają na przyjęcie potrzebujących osób. Pamiętajcie, że warto pomagać <3