Cracow Charity Cup dla Radio Kraków

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wywiadu dotyczącego Cracow Charity Cup – pikniku charytatywnego na rzecz chorej Lenki, który odbędzie się już 1 czerwca 2019 r.!