Empatia – staram się zrozumieć, co czują inni

Umiejętność empatii jest jedną z najbardziej pożądanych w naszym życiu. Człowiek jest przede wszystkim istotą społeczną, a empatia ma znaczący wpływ na to, jak się w tej społeczności odnajduje. Wiemy, że każdy z Nas jest inny, jednak empatia pozwala nam stać ponad tymi różnicami. Ponieważ świat, w którym żyjemy, jest światem wartości, a życie człowieka procesem realizowania wartości, chcemy uczyć odkrywania, przyjmowania i życia z empatią.

 

Empatia w człowieku:

  • warunkuje zachowania altruistyczne;
  • sprzyja rozwojowi postaw prospołecznych;
  • pozytywnie wpływa na proces kontrolowania, jak i hamowania zachowań agresywnych;
  • sprzyja podejmowaniu współpracy;
  • współwystępuje z tendencją do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;
  • ułatwia przekazywanie informacji w kontaktach międzyludzkich;
  • współgra z przestrzeganiem zasad moralnych oraz rozumowaniem dotyczącym tychże zasad.

Pomagajmy i bądźmy empatyczni! Zdolność ta sprawia, że potrafimy bezinteresownie działać na rzecz Naszej Planety, zwierząt, a przede wszystkim na rzecz innego człowieka. Chcemy ulżyć mu w cierpieniu lub cieszyć się jego radością. Dołącz do Nas!